• Een duif uit de hemel

  “Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten.” Johannes 1,32 – Tweede zondag door het jaar Het moet ongeveer een jaar geleden zijn. Net als in de afgelopen week was het heel stormachtig. Op een doordeweekse vooravond zat er een duifje op de vensterbank van… Continue reading

 • Vanuit het oosten

  “Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen.’” Matteüs 2,1-2 – Feest van de Openbaring… Continue reading

 • Baken van vertrouwen

  “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf.” Lucas 2,19 – Feest Moederschap van Maria Op de hoek van de grond waar mijn opa woont, staat een lindeboom met daaraan een kleine Mariakapel. Ze heeft altijd een bijzondere plek gehad in onze familie. Ook al zijn er zoveel kapellen in… Continue reading

 • Een onverwacht geschenk

  Maar de engel sprak tot hen: “Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel het volk.” Lucas 2,10 – kerstnacht De bijbelse kerstverhalen, zijn ze nog wel van deze tijd? Soms hoor je deze bedenking klinken. En ik moet toegeven dat het ook voor mij niet elk jaar… Continue reading

 • Een vraag

  “Vraag de Heer, uw God, om een teken,hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.” Jesaja 7,11 – Vierde zondag van de advent Ergens in mij leeft de overtuiging dat ik God vooral dankbaar moet zijn. Niet te veel moet vragen. Alsof God nog iets extra’s voor me zou moeten doen, terwijl ik… Continue reading

 • Gedragen

  “Maak slappe handen sterk,geef kracht aan knikkende knieën.” Jesaja 35,3 Misschien merkte je het op. Misschien ook helemaal niet. Maar vorige week was er geen Woordkracht. Er kwam slecht nieuws binnen. En waar mijn hoofd wel probeerde om gewoon verder te doen, lieten delen van mijn lichaam het afweten. Mijn handen voelden te slap aan… Continue reading

 • Zaklamp

  “Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten we leven in het licht van de HEER”. Jesaja 2,5 – 1ste zondag van de advent “Mama, ik vind het niet leuk dat er zoveel kriebeldieren aan mijn voetjes zijn; ik ben bang.” Het is 4.00 uur in de nacht. Mijn handen zoeken naar een zaklamp, ergens naast het… Continue reading

 • Samenredzaamheid

  “Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf.” Lucas 23,37 – Christus, Koning van het Heelal Al van jongs af worden kinderen getraind in het vermogen om zichzelf te redden. In het instapklasje mocht Mara-Lea oefenen op het zelf aandoen van kousjes door haarstrikjes over de voet heen tot rondom de enkels te… Continue reading

 • Met vleugels

  “Met haar vleugels brengt de zon van de gerechtigheid genezing.” Maleachi 3,20 – 33ste zondag door het jaar ‘Geboren met vleugels’, zo heet een van de laatste nieuwe liedjes van K3. Mara-Lea wil ook graag zo’n vleugeltjes, zei ze. “Écht vliegen kunnen mensen niet, he mama. Maar we kunnen wel doen alsof!” Ook de schrijver… Continue reading

 • Gevallen

  “Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.” Lucas 20,38 – 32ste zondag door het jaar Turend uit het raam van mijn bureau zie ik een bruin blaadje naar beneden dwarrelen. Het valt neer op een zachte bodem die voorgangers al goudbruin kleurden. Ik zie aan de… Continue reading

over mij

Ik ben Valérie, 36 jaar, getrouwd met Gerd en mama van Mara-Lea. Al schrijvend, zoek ik, en al zoekend, schrijf ik. De bijbelse traditie is voor mij een bron van kracht tijdens die zoektocht.

contact