zondagslezing

 • Boos

  “Toen Jezus zag hoe Maria weeklaagde en hoe ook de Joden die haar vergezelden weeklaagden, ontstak Hij in toorn en wond zich op.” Johannes 11,33 – Vijfde zondag in de veertigdagentijd Er zijn dingen die me heel boos kunnen maken. Boos op anderen, maar ook boos op mezelf. Het is een vervelende emotie. Waar ik… Continue reading

 • Een andere kijk

  “Want God ziet niet zoals een mens ziet;een mens kijkt naar het uiterlijk,maar de Heer naar het hart.“ 1 S 16,7 – Vierde zondag in de veertigdagentijd Vorige week zaterdag versierden Mara-Lea en ik een paastak. We konden toen nog niet weten dat moeke net in die avond zou overlijden. En toch voelde het achteraf… Continue reading

 • Bij de bron

  “Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en hier niet meer moet komen om te putten.” Johannes 4,15 – Derde zondag in de Veertigdagentijd Na een lange strijd en toch nog onverwacht zette moeke in de afgelopen week haar laatste fase in. Nu eten nog maar amper lukt, vraagt ze… Continue reading

 • Veranderd

  “Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht.” Matteüs 17,2 – Tweede zondag in de Veertigdagentijd “Hoe zal ik er later uitzien, mama? Dan ben ik toch niet meer hetzelfde? Ga ik er dan anders uitzien in mijn gezichtje?… Continue reading

 • Afblijven

  “God heeft alleen gezegd: van de vruchten van de boom, die midden in de tuin staat moogt ge niet eten; ge moogt ze zelfs niet aanraken; anders zult ge sterven.” Genesis 3,3 – Eerste zondag in de veertigdagentijd Het zou Valérie kunnen zijn. Die eerste vrouw die enkele vruchten plukt uit de boom van kennis… Continue reading

 • Gekibbel

  “Wijs elkaar terecht:dan maakt ge u niet schuldig aan de zonde van een ander.“ Leviticus 19,17 – Zevende zondag door het jaar Ergernissen kunnen zich soms opstapelen. In de periodes dat er weinig tijd is om elkaar te zien en er veel stress is, heb ik nogal een korte lont en is een bekgevecht met… Continue reading

 • Ontloken leven

  “Vóór de mensen liggen het leven en de dood,en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven.” Sirach 15,17 – Zesde zondag door het jaar In de voorbije week ruimden we de afgestorven bladeren op in onze tuinperkjes. Pas toen die weg waren, ontdekten we met veel blijdschap dat er al heel wat frisse scheutjes aan… Continue reading

 • Als een stad op een berg

  “Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt!” Matteüs 5,14 – Vijfde zondag door het jaar In het Evangelie van komende zondag vergelijkt Jezus zijn leerlingen met een stad op een berg die zich niet verborgen kan houden. Op het eerste zicht klinkt de uitgelichte zin heel evident. Iets wat… Continue reading

 • De noveenkaars

  “Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.” Matteüs 5,4 – Vierde zondag door het jaar De voorbije week op het werk was er een die getekend werd door treurnis en verlies. Iemand deelde over de moeilijke weg die hij de komende tijd zou moeten gaan. Een schoonbroer en papa van vier kinderen werd plotseling… Continue reading

 • Dorp van troost

  “Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.” Matteüs 4,13 – Derde zondag door het jaar De zin die ik vandaag uit het Evangelie voor komende zondag licht, is er eentje waar je gemakkelijk overheen zou kunnen lezen. Terzelfdertijd wekt hij… Continue reading

over mij

Ik ben Valérie, 36 jaar, getrouwd met Gerd en mama van Mara-Lea. Al schrijvend, zoek ik, en al zoekend, schrijf ik. De bijbelse traditie is voor mij een bron van kracht tijdens die zoektocht.

contact